plende

PODSTAWOWE INFORMACJE

S.I.N. „Motyka” jest organizacją wysyłającą w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS), który:

  • skierowany jest do ludzi młodych w wieku 18 - 30 lat,
  • umożliwia wyjazd do jednego z krajów UE (i krajów EFTA, EOG), lub krajów zdefiniowanych jako "kraje partnerskie" (Europa Wschodnia, Bałkany, Kraje Śródziemnomorskie, Ameryka Południowa),
  • czas trwania wolontariatu to 2 - 12 miesięcy,
  • wolontariat nie może nikomu przynosić zysku,
  • wolontariusze nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją projektu (pokrywane są ich koszty podróży, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia, wolontariusze otrzymują także comiesięczne kieszonkowe),
  • wolontariusze uzyskują certyfikaty wydane przez Komisję Europejską zaświadczające o ich udziale w programie oraz o zdobytych doświadczeniach i umiejętnościach.

Informacje na temat programu Erasmus + można znaleźć na stronie http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/

fb twitter

Sponsorzy