plende

Rekrutacja grupy nauczycieli zakończona

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka” w Toruniu zakończyło rekrutację nauczycieli i nauczycielek szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Torunia i okolic do udziału w projekcie „Przystanek różnorodność”. Udział w projekcie oznacza bezpłatne uczestnictwo w cyklu warsztatów antydyskryminacyjnych oraz innych aktywnych działaniach, które odbędą się w okresie od 3 czerwca 2016 r. do połowy grudnia 2016 r.

Tegoroczny projekt „Przystanek różnorodność” jest kontynuacją działań z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, które realizowaliśmy w 2015 r. z 15-osobową grupą młodzieży ponadgimnazjalnej i studenckiej. 

Doświadczenia z tego projektu utwierdziły nas w przekonaniu, że tematyka antydyskryminacyjna, problematyka równości, różnorodności etc. są niemal nieobecne w edukacji formalnej. Stąd zdecydowaliśmy się poszerzyć grupę adresatów naszych działań o grupę nauczycieli i nauczycielek, którzy dzięki uczestnictwu w warsztatach, wizytach studyjnych oraz realizacji własnych pomysłów edukacyjnych będą łatwiej i skuteczniej przeciwdziałać różnym przejawom dyskryminacji w środowisku szkolnym. Istotne jest jednak, że wspomniane pomysły edukacyjne (mikroprojekty) będą realizowane wraz z uczniami i uczennicami.

Zadaniem nauczycieli i nauczycielek będzie zachęcenie do włączenia się w działania projektowe 2-3 uczniów  i uczennic ze swojej szkoły. W ten sposób powstanie grupa młodzieży, dla której również przeprowadzimy 3 jednodniowe warsztaty o tematyce antydyskryminacyjnej.        

Celem projektu „Przystanek różnorodność” jest zwiększenie aktywności na polu przeciwdziałania postawom i zachowaniom dyskryminacyjnym.

W wyniku uczestnictwa w projekcie uczestnicy i uczestniczki pogłębią swoją wiedzę i nabędą szereg umiejętności przydatnych w pracy zawodowej, w działalności społecznej i w życiu codziennym, w tym między innymi w zakresie:

  • komunikacji bez przemocy i współpracy w grupie,
  • rozpoznawania przejawów dyskryminacji i reagowania na nie,
  • mowy nienawiści i cyberprzemocy oraz przeciwdziałania tym zjawiskom,
  • prawa antydyskryminacyjnego i użycia go w praktyce,
  • metod prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej.
  • będzie przygotowanie działań - mikroprojektów o tematyce antydyskryminacyjnej dla społeczności swojej szkoły. Istotne jest, że przygotowanie i przeprowadzenie tych działań będzie się odbywać w zespołach nauczycielsko-uczniowskich (uczniowie i uczennice włączone do projektu w etapie III).

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Zajęcia będą odbywać się w centrum Torunia. Podczas całodniowych zajęć zapewniamy obiad i poczęstunek podczas przerw. Nie finansujemy noclegów dla osób spoza Torunia.  

Do udziału w projekcie zapraszamy grupę 10 nauczycieli i nauczycielek. W przypadku większej liczby zgłoszeń o przyjęciu do projektu będzie decydował zespół projektowy na podstawie motywacji, opisanej w zgłoszeniu. 

Szczegółowe informacje na temat formy, terminów i tematyki zajęć znajdują się Programie.

 

Uwaga:

Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie oznacza udział we wszystkich zajęciach opisanych w załączniku „Program”. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sylwią Szulc, opiekunką grupy nauczycieli i nauczycielek w projekcie  „Przystanek różnorodność”, tel.: 785 538 984, e-mail: motyka.torun@wp.pl

Projekt "Przystanek Różnorodność" dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

fb twitter

Sponsorzy