plende

MIKROPROJEKT - MOWA NIENAWIŚCI

 

8 grudnia 2015 r., jako jedna z 3 grup mikroprojektowych w ramach „Przystanku Różnorodność”, przeprowadziliśmy warsztaty dla uczniów i uczennic II klasy LO o profilu mundurowym we Wroniu pod Wąbrzeźnem.

 

Zajęcia dotyczyły problematyki cyberprzemocy i mowy nienawiści. Podczas zajęć wykorzystaliśmy wiedzę i umiejętności, które sami zdobyliśmy na naszych warsztatach. Klasa poznała takie pojęcia jak: stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja, mowa nienawiści, cyberprzemoc.


Posłużyliśmy się niektórymi metodami, które zostały zastosowane przez nasze trenerki i trenerów – w tym metodą „world cafe”. Wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami analizowaliśmy obrazy i treści znalezione w internecie oraz teksty przygotowane przez nas. Pokazaliśmy też filmiki stanowiące punkt wyjścia do dyskusji na temat cyberprzemocy oraz możliwości reagowania i szukania pomocy. Na koniec warsztatów uczniowie i uczennice otrzymali zaprojektowane przez Klaudię ulotki z praktycznymi informacjami na temat mowy nienawiści, cyberprzemocy i przeciwdziałania im.


Warsztaty mogły się odbyć dzięki zaangażowaniu i wsparciu wychowawczyni klasy II LO w Zespole Szkół we Wroniu – Pauliny Kiwały – za co serdecznie dziękujemy smiley

fb twitter

Sponsorzy