plende

Warsztat 4 - Dyskryminacja ze względu na płeć i orientację seksualną

Wrześniowy warsztat jest już wspomnieniem. W piątek – 18.09 spotkaliśmy się po raz pierwszy po wakacjach, ponownie wykonaliśmy torby o tematyce antydyskryminacyjnej i omówiliśmy główne założenia realizacji mikroprojektów.

W sobotę i niedzielę warsztaty poprowadziła dla nas Paulina Trojanowska.

Tematem warsztatu było zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć oraz orientację psychoseksualną.

Poruszyliśmy takie tematy jak: źródła i przyczyny seksizmu i homofobii, przejawy seksizmu i homofobii w życiu codziennym, rolach społecznych, kulturze, mediach i edukacji, przeciwdziałanie wspomnianym zjawiskom (także asertywne metody reagowania na przemoc słowną), najważniejsze zagadnienia związane z seksizmem i homofobią, m.in. siatka pojęciowa, terminologia, informacje na temat historii walki o tolerancję, organizacje działające na rzecz przeciwdziałania seksizmowi i homofobii, stereotypowe postrzeganie osób LGBTQ, fazy rozwoju wiedzy i prawa dot. tożsamości seksualnej.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.

* Treści przedstawione na zdjęciach nie mają celu dyskryminacyjnego, lecz wyłącznie edukacyjny; służą przedstawieniu problemu, jakim jest posługiwanie się stereotypami w dyskusji społecznej i mediach.

GALERIA

fb twitter

Sponsorzy