plende

Warsztat 2 - Uprzedzenie, stereotyp, dyskryminacja

W miniony weekend spotkaliśmy się po raz drugi, tym razem w Toruniu, gdzie swoje gościnne progi otworzył dla nas Kulturhauz.

Warsztaty poprowadził Krzysztof Wiatr. Tym razem rozmawialiśmy o szeroko pojętej dyskryminacji.

W trakcie spotkania omówiliśmy takie zagadnienia jak: tożsamość pierwotna i wtórna w kontekście dyskryminacji, rodzaje dyskryminacji, psychologiczne mechanizmy stereotypów, język oraz mowa nienawiści i struktury władzy w kontekście dyskryminacji.

Poza tym analizowaliśmy teksty kultury europejskiej z zastosowaniem teorii krytycznej, biorąc pod uwagę treści dyskryminacyjne, co zwróciło naszą uwagę na potrzebę baczniejszego przyjrzenia się lekturom polskich uczniów i uczennic oraz sposobem omawiania ich treści przez nauczycieli.

Nowością dla większości z nas była metoda Teatru Forum – poprzez aktywne wcielenie się w role aktorów/aktorek i widzów-aktorów/aktorek sami mogliśmy wypracować, metodą prób i błędów, najlepsze sposoby reagowania na zachowanie osoby dyskryminującej.

W przyszłym miesiącu przyjrzymy się prawu antydyskryminacyjnemu, a do tego czasu będziemy dzielić się z Wami ciekawymi i przydatnymi linkami

GALERIA

fb twitter

Sponsorzy