plende

Warsztat 1 - Komunikacja i współpraca w grupie

Pierwsze warsztaty 24-26 kwietnia 2015

Pierwsze spotkanie w ramach Projektu, które odbyło się w ośrodku Caritas w Przysieku, już za nami. Warsztaty poprowadziła dla nas Anna Graczyk - Osowska.

W oparciu o program „Betzavta” poruszyliśmy takie tematy jak: sposoby podejmowania decyzji w sposób demokratyczny, umiejętność rozmawiania o potrzebach, równość przed prawem, interakcje między mniejszością i większością, poczucie wolności, przynależność do grupy, granice regulacji i ingerencji państwa w życie obywateli.

Wszystko to w atmosferze dialogu, wymiany poglądów i w oparciu o wyciąganie wniosków z aktywnych ćwiczeń realizowanych w grupie. Nie brakowało również refleksji nad wartościami takimi jak wolność i równość, a także odpowiedzialności, jaka się z nimi wiąże. Poznaliśmy i będziemy poznawać się coraz lepiej w trakcie kolejnych warsztatów.

Mamy nadzieję, że ten intensywny start, który okazał się wspaniałym doświadczeniem, zwiastuje równie wspaniałą i owocną współpracę.

GALERIA

fb twitter

Sponsorzy