plende

I edycja Przystanku Różnorodność

Przystanek Różnorodność to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych MOTYKA od kwietnia 2015 do marca 2016 r. Polega on na działaniach z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej w grupie studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Torunia i okolic.

Na projekt składają się: cykl warsztatów o tematyce antydyskryminacyjnej, „Wakacyjna Szkoła Doświadczeń” w formie bloga prowadzonego przez uczestników, działania w praktyce w formie mikroprojektów, tj. warsztatów dla uczniów czy dni tolerancji w szkole oraz przygotowanie projektu wielokulturowego, który zostanie zrealizowany po zakończeniu „Przystanku”. Celem projektu jest edukacja antydyskryminacyjna, kształtowanie postaw otwartości wobec odmienności i wielokulturowości oraz motywowanie do przeciwdziałania dyskryminacji i nietolerancji. Relacje z warsztatów i działań w ramach projektu na bieżąco pojawiają się na facebookowej stronie - https://web.facebook.com/projektroznorodnosc?fref=ts.

Zapraszamy również na wakacyjnego bloga - przystanek-roznorodnosc.tumblr.com.

 

fb twitter

Sponsorzy